Youtube

Vrijblijvende offerte aanvragen?

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar van de website (Grondijs Schilderwerken);
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud.

  1. Het onderstaande is van toepassing op de door Grondijs Schilderwerken gevoerde websites. Door de pagina te gebruiken/ bezoeken stemt u in met deze disclaimer;

  2. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, Grondijs Schilderwerken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde;

  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden;

  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten;

  5. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken. Voor een verzoek kunt u zich richten aan; Grondijs Schilderwerken, t.a.v. de directie, Gaffelweide 17, 3437 XH te Nieuwegein of per email info@grondijs.nl.